Bij het maken van een nieuw plan voor windenergie in Culemborg, vinden we open en transparante communicatie heel belangrijk. Tijdens het hele proces gaan we in gesprek met alle betrokken partijen. Afgelopen vrijdag hebben we alvast een brief bezorgd bij omwonenden van het plangebied.

Lees hier de brief voor omwonenden. Ook andere inwoners van Culemborg betrekken we graag bij het maken van een plan. Wordt vervolgd!