Staatsbosbeheer heeft grond in het plangebied en staat positief tegenover de komst van windmolens. Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Staatsbosbeheer voorziet al jaren in duurzame grondstoffen en groene energie. De organisatie wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de productie van windenergie. De opbrengsten gebruiken ze voor het beheren van natuurgebieden, het realiseren van recreatievoorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit van de directe leefomgeving van de windmolens. Staatsbosbeheer heeft oog voor het Nederlandse landschap en wil geen windmolens in hun mooiste natuurgebieden. Alleen in een aantal zorgvuldig gekozen terreinen, waar het kan. Het landschap en de natuur (ecologie) zijn altijd sturend.