Allereerst: heb je een idee of een vraag? Neem dan contact met ons op. We kijken dan of we je idee mee kunnen nemen in de plannen voor een windpark dat past bij de schaal en behoefte van Culemborg.
Daarnaast moeten we natuurlijk binnen de grenzen blijven van het beleid van de gemeente Culemborg. Op dat beleid is vaak inspraak mogelijk. Denk aan een omgevingsplan dat het windpark mogelijk zou maken. Je kunt dan zienswijzen inbrengen en uiteindelijk in beroep gaan. Ook tegen een vergunning kun je bezwaar indienen en in beroep gaan bij de Raad van State. Verder kun je inspreken bij de gemeenteraad als die het beleid of het omgevingsplan behandelt.