Dat weten we nog niet. We gaan het plan nog maken. Hierin komt onder andere het aantal en de hoogte van de windmolens aan de orde. Het voordeel van hogere molens is dat ze over het algemeen stiller zijn en meer schone energie opwekken. Ze zijn iets meer zichtbaar in het landschap maar draaien ook rustiger. In die zin vallen ze minder op. We moeten ons uiteraard houden aan de nieuwe landelijke normen voor o.a. afstand tot de woningen. Deze zijn op dit moment nog niet vastgesteld. In de concept-normen staat wel dat een windmolen in ieder geval op twee keer de tiphoogte van een woning moet staan.