Via Coöperatie Vrijstad Windwinning kunnen inwoners meeprofiteren van de opbrengsten uit een windpark. Als lid heb je ook inspraak in hoe we het park ontwikkelen en financieren. En wat we doen met de opbrengsten. Ook willen we graag samenwerken met direct omwonenden, met bedrijven op Pavijen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden.