Er is uitgebreid gezocht naar een locatie. Veel inwoners willen de windmolens het liefste langs de A2. Maar dat gebied is beschermd vanwege de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Ook staan er vrij veel woonhuizen in dat gebied. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeenteraad is gekeken of we op Pavijen een windpark kunnen ontwikkelen. Maar ook daar zijn te veel belemmeringen. Het enige gebied met ruimte voor een windpark dat overblijft is de locatie ten zuiden van de N320. Het plangebied ligt tussen de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg en de Korte/Lange Aventuurseweg. Waar dan precies de windmolens komen, hoe hoog en hoeveel gaan we samen uitzoeken.