Er vindt veel onderzoek plaats voordat we een vergunning kunnen aanvragen. Onder andere naar landschap, geluid, slagschaduw, de bodem en ecologie (denk aan mogelijke schade aan zeldzame soorten of gebieden). Maar ook naar veiligheid, archeologie en waterbeheer. Verder nemen we effecten op de gezondheid mee. Al deze aspecten komen in een milieueffectonderzoek, dat we bij de vergunningaanvraag voegen.