Van idee naar uitvoering

De plannen voor het ontwikkelen van windmolens in Culemborg zijn niet nieuw. In 2017 heeft de gemeenteraad de Windvisie vastgesteld. Vanaf 2018 is Coöperatie Vrijstad Windwinning samen met energiebedrijf Eneco aan de slag gegaan om windmolens te bouwen. Er zijn veel onderzoeken gedaan, veel gesprekken gevoerd en we zijn inmiddels een stuk wijzer.

Eerdere plannen voor ons windpark hebben het niet gehaald. In 2021 heeft de gemeenteraad in een motie uitgesproken open te staan voor een kleiner windpark dan wij hadden verzocht in onze vergunningaanvraag. We hebben toen deze vergunningaanvraag ingetrokken. En besloten te wachten op landelijke normen voor windmolens op land. Die zijn nu in de maak.

Begin 2024 is de samenwerking met Eneco beëindigd. Vrijstad Windwinning gaat nu voor een 100% lokaal project. Hiervoor willen we in gesprek met alle betrokkenen. Zoals grondeigenaren, ondernemers, omwonenden en andere inwoners van Culemborg. En natuurlijk ook met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de provincie Gelderland. We werken ook samen met Betuwewind. Betuwewind heeft veel ervaring in het realiseren van windmolens in lokaal bezit.

In het voorjaar 2024 willen we een principeverzoek indienen bij de gemeente. We vragen burgemeester en wethouders hiermee of zij in principe willen meewerken aan de procedures die nodig zijn voor ons windpark. Als de gemeente instemt, gaan we een nieuw plan maken. Samen met de grondeigenaren en andere betrokkenen. Vervolgens start een ruimtelijke procedure. Daarna kunnen we dan de vergunning aanvragen. Ons streven is om dit in 2025 te doen.

tijdlijn

Begin 2024
Vrijstad Windwinning gaat voor 100% lokaal

Voorjaar 2024
Principeverzoek aan gemeente

Zomer 2024
Start opstellen nieuw plan

Najaar 2024
Bepalen voorkeursvariant

2025
Aanvraag omgevingsvergunning

Open communicatie en participatie

Windenergie Culemborg is er vóór en dóór Culemborgers. Open en transparante communicatie vinden we dan ook heel belangrijk. Tijdens het hele proces gaan we in gesprek met alle betrokken partijen. Daarnaast zijn er tijdens de ruimtelijke procedure en de vergunningaanvraag verschillende formele momenten waarop iedereen zijn reactie kan geven op het plan. Uiteindelijk beslist de gemeente Culemborg over de vergunningaanvraag.