Nieuws2024-03-21T07:50:17+00:00

Nieuws & blogs

Samenwerking met coöperatie Betuwewind

Burgerwindcoöperatie Betuwewind gaat Windenergie Culemborg helpen met kennis, ervaring én geld. De coöperatie uit West-Betuwe heeft meer dan 1200 leden en veel ervaring in het realiseren van windmolens in lokaal bezit. Steun Lees meer >

Culemborgse Courant over windenergie

Woensdag 10 april staat in Het Kontakt/Culemborgse Courant een interview met Marcel Reijnen, vice-voorzitter van Vrijstad Windwinning, en projectleider Bart van der Vegte. Marcel Reijnen geeft hierin aan dat de coöperatie open en transparant Lees meer >

Vrijstad Windwinning gaat voor 100% lokaal

100% lokaal energie opwekken om 100% lokaal te gebruiken. Met dit initiatief wil de Coöperatie Vrijstad Windwinning bijdragen aan een welvarende, energieneutrale toekomst voor Culemborg. Het project draagt de naam Windenergie Culemborg. Deze Lees meer >

Reactie op de ontwerp omgevingsvisie

De gemeente Culemborg heeft een omgevingsvisie gemaakt. Hierin staat hoe zij de stad en het buitengebied ziet in 2040. Tot eind februari kon iedereen reageren op de inhoud en de gemaakte keuzes. Ook Coöperatie Lees meer >

Vrijstad Windwinning en Eneco nemen afscheid

Coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd om de samenwerking in het project Windwinning Culemborg te beëindigen. In goed overleg is hier nu overeenstemming over bereikt. Eneco trekt zich terug Lees meer >

Nieuw bestuur voor Vrijstad Windwinning

De Coöperatie Vrijstad Windwinning is er dankzij enthousiaste Culemborgers, die zich vrijwillig inzetten voor de aanleg van een windpark in Culemborg. Sinds september 2023 telt het bestuur van de coöperatie drie nieuwe leden. De Lees meer >

Reactie onderzoeksagenda Milieu provincie

De provincie past het provinciaal windbeleid aan, zodat dit beter aansluit bij de Regionale EnergieStrategie (RES). Hiervoor liet zij een milieuonderzoek doen. In maart 2023 heeft Vrijstad Windwinning samen met Eneco een zienswijze ingediend Lees meer >

Ga naar de bovenkant