De gemeente Culemborg heeft een omgevingsvisie gemaakt. Hierin staat hoe zij de stad en het buitengebied ziet in 2040. Tot eind februari kon iedereen reageren op de inhoud en de gemaakte keuzes. Ook Coöperatie Vrijstad Windwinning heeft een reactie ingestuurd.

Lees hier de Zienswijze Omgevingsvisie Culemborg van Coöperatie Vrijstad Windwinning.