De provincie past het provinciaal windbeleid aan, zodat dit beter aansluit bij de Regionale EnergieStrategie (RES). Hiervoor liet zij een milieuonderzoek doen. In maart 2023 heeft Vrijstad Windwinning samen met Eneco een zienswijze ingediend op de opzet van dat milieuonderzoek. Dit milieuonderzoek heet formeel de ‘Notitie Reikwijde en Detailniveau ten behoeve van de plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland’.

Zienswijze

Ons viel op dat ons project en het zogenaamde zoekgebied in Culemborg in de RES Rivierenland 1.0 als ‘Ambitie 2030’ benoemd is, en nu als ‘Reserve na 2030’. Dit suggereert verder uitstel (en daarmee ook minder noodzaak) van ons windpark. We hebben verzocht om dit weer te veranderen in ‘Ambitie 2030’. Verder hebben we gevraagd om in het onderzoek naar de milieueffecten bij nieuwe projecten altijd uit te gaan van de best beschikbare techniek. Dit leek namelijk niet het geval te zijn. Tot slot hebben we aangegeven dat de planning om projecten vóór 2025 vergund te hebben, voor ons erg ambitieus is.

Lees hier onze volledige zienswijze