Coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd om de samenwerking in het project Windwinning Culemborg te beëindigen. In goed overleg is hier nu overeenstemming over bereikt. Eneco trekt zich terug uit het project en Coöperatie Vrijstad Windwinning gaat als initiatiefnemer de haalbaarheid van een nieuw windmolenpark verder onderzoeken, rekening houdend met de schaalgrootte en behoefte van Culemborg.

Windmolenpark kansrijk en noodzakelijk

Beide partijen zien een windmolenpark nog steeds als een kansrijke en noodzakelijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente Culemborg om in 2040 energieneutraal te zijn. En dat Vrijstad Windwinning de meest passende partij is om dit project in Culemborg succesvol te realiseren. Vrijstad Windwinning en Eneco blijven de ambitie delen om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen.