100% lokaal energie opwekken om 100% lokaal te gebruiken. Met dit initiatief wil de Coöperatie Vrijstad Windwinning bijdragen aan een welvarende, energieneutrale toekomst voor Culemborg. Het project draagt de naam Windenergie Culemborg.

Deze maand hebben Vrijstad Windwinning en Eneco hun samenwerking onder de naam Windwinning Culemborg beëindigd. De coöperatie zet het windproject nu zelfstandig door onder de nieuwe naam Windenergie Culemborg. Samen met grondeigenaren en andere belanghebbenden wil de coöperatie een nieuw plan maken. 100% lokaal, rekening houdend met de schaalgrootte en behoefte van Culemborg.

Schone energie voor een eerlijke prijs

“We willen in ons eigen Culemborg een bijdrage leveren aan schone energie tegen een eerlijke prijs”, zegt Marcel Reijnen, vicevoorzitter van Coöperatie Vrijstad Windwinning. “Toegang tot betaalbare energie is heel belangrijk voor onze welvaart, nu en in de toekomst. Voor inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen; voor iedereen. Door het verbruik van fossiele energie verandert het klimaat. Daarom zijn landelijk en regionaal afspraken gemaakt om over te schakelen op schone energiebronnen zoals wind. En zeker zo belangrijk: door lokaal stroom te produceren en te gebruiken, dragen we bij aan een oplossing voor het overvolle stroomnet.” Veel bedrijven kunnen hun netaansluiting nu niet uitbreiden. Ook voor de nieuwbouwwijk bij het station dreigen problemen met de aansluiting. Reijnen: “Hoe mooi is het als we dit lokaal kunnen oplossen? Zodat je straks je eigen huis verwarmt, je bedrijf runt of de elektrische auto oplaadt met stroom van onze eigen windmolens.”

Samen delen

Vrijstad Windwinning gaat de komende tijd in gesprek met betrokken partijen, van omgeving tot gemeente. Belangrijk is een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Marcel Reijnen: “Met Windenergie Culemborg gaan we voor duurzame stroom tegen een eerlijke prijs voor alle Culemborgers. Daarnaast willen we een deel van de verwachte winst investeren in een duurzaamheidsfonds voor maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van de directe omgeving te verbeteren of energiearmoede tegen te gaan.”

Lees hier ook het manifest dat het bestuur van Coöperatie Vrijstad Windwinning heeft uitgesproken tijdens een raadsavond over de energietransitie op 28 maart 2024.