Waarom windenergie?

Het is goed wonen en leven in Culemborg. Om dat zo te houden, is toegang tot betaalbare energie heel belangrijk. Want energie is onmisbaar voor onze welvaart. Maar door het verbruik van fossiele energie verandert het klimaat. We moeten stoppen met de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan onder andere door over te schakelen op schone energiebronnen. Zoals zonne- en windenergie.

Van Klimaatakkoord naar Regionale Energiestrategie

In het Klimaatverdrag van Parijs hebben regeringen wereldwijd afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. In Nederland hebben we dit vertaald in een Klimaatakkoord met doelen voor de opwek van groene energie. Daarnaast willen we voor onze energie minder afhankelijk zijn van andere landen en de energieprijzen betaalbaar houden.

Vanuit het Klimaatakkoord heeft elke regio een eigen taak, net als elke gemeente. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat hoeveel energie er in de regio moet worden opgewekt uit zon en wind. Voor Culemborg is dat uit windenergie 72 GWh. De ambitie van de gemeente Culemborg is om in 2040 energieneutraal te zijn. Met Windenergie Culemborg dragen we een steentje bij aan de doelstellingen van de gemeente en de regio.

Waarom lokaal?

Windenergie Culemborg sluit niet alleen aan bij de ambitie van energieneutraal, maar ook bij de gemeentelijke Windvisie. Een belangrijk punt hierin is een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Met Windenergie Culemborg gaan we voor duurzame stroom tegen een eerlijke prijs voor alle Culemborgers. Bovendien willen we een deel van de verwachte winst stoppen in een duurzaamheidsfonds. Hiermee kunnen we projecten ondersteunen om de leefomgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld door de aanpak van energiearmoede.

En zeker zo belangrijk: door lokaal stroom te produceren en te gebruiken, dragen we bij aan een oplossing voor het overvolle stroomnet. Veel bedrijven kunnen hun netaansluiting nu niet uitbreiden. En ook voor de nieuwbouwwijk bij het station dreigen problemen met de aansluiting op het landelijke stroomnet. Hoe mooi is het als we dit lokaal kunnen oplossen? Zodat je straks je eigen huis verwarmt, je bedrijf runt of de elektrische auto oplaadt met stroom van onze eigen windmolens. En dat voor een eerlijke prijs.

Lees meer over de windvisie van de gemeente en de regionale energiestrategie.