Samen werken aan windenergie

Coöperatie Vrijstad Windwinning wil een windmolenpark bouwen ten zuiden van de N320, tussen de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg, Korte en Lange Aventuurseweg. Deze windmolens helpen Culemborg op weg naar een energieneutrale toekomst. Windenergie Culemborg gaat voor 100% lokale afzet tegen eerlijke voorwaarden. Waarbij het rendement niet alleen ten goede komt aan de lokale investeerders, maar ook aan onze samenleving. Zo levert Culemborgse windenergie voor iedereen voordeel op.

Plangebied

Uitgangspunten

Natuurlijk gaan we bij het uitwerken van de plannen uit van de landelijke normen op het gebied van windmolens. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afstand en slagschaduw. Mogelijke nadelen voor de omgeving willen we zo klein mogelijk maken. We gaan graag in gesprek over de dilemma’s waar we hierbij tegenaan lopen.

Meer informatie over windenergie, de aanleg van een windpark en de werking van een windmolen vind je bijvoorbeeld op de website van MilieuCentraal of de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Of neem contact met ons op!